Stokoude Wijsheid

Thema’s die de groei en bloei van een team blokkeren op tafel leggen, is soms lastig.

Het wordt al gauw persoonlijk. En dat leidt tot offensief of defensief gedrag. Gebruik een inheemse learning story van Paula Underwood en het lukt ineens wel.

Naar zo’n verhaal kan iedereen luisteren. Het is oordeelloos. Prikkelt de fantasie en doet nieuw licht op de eigen situatie schijnen.

De Vijf Verhalen van Empty Cup leven niet lang en gelukkig. Gaan niet over goed en kwaad. Hebben geen moraal. Ze zijn ouder. Stammen uit de tijd dat groepen met elkaar moesten zien te overleven. Waar samenwerken key was. Ieders kennis benutten cruciaal was.

Ze stellen vragen. Ze prikkelen links en rechts en verbinden die twee met elkaar. Empty Cup werkt met Vijf Stokoude Verhalen, uit het werk van Paula Underwood. Gekozen omdat ze gaan over thema’s die ook vandaag de dag in elk team spelen.

Who Speaks For Wolf  bijvoorbeeld. Een verhaal met wijsheid over samenwerken. Over de kunst en waarde van luisteren naar iedereen in een groep. Gezamenlijke wijsheid en kennis bundelen om tot een goed besluit te komen. Bij uitstek geschikt voor zorgteams en hun patiënten of clienten waarbij het belangrijk is dat elke stem echt gehoord wordt.

Wat heb je in een dagdeel in de pocket? Een verhaal waarvan de gok is dat het werkt voor de situatie van de groep. En een dialoog over wat dat verhaal de groep aanreikt voor die eigen situatie. Het maakt het mogelijk over de eigen situatie te spreken in  metaforen. En zonder persoonlijk te hoeven worden. Dat geeft ruimte voor reflectie. Ontspanning. Maakt het onderwerp lichter.

Daarnaast leert de groep de kracht van het ultrakorte verhaal en het inzetten van metaforen die werken voor deze groep. En die kunnen worden ingezet in hun onderlinge samenwerking of het werken met cliënten. Ze ervaren hoe je iets drie keer zo zegt,  dat hoofd, hart en handen het begrijpen. Test het uit, zou ik zeggen:)

My Father & The Lima Beans  Learning Stories als Who Speaks for Wolf

Contact  Tarieven

Met dank aan Paula Underwood en de Learning Stories die zij heeft opgetekend. Empty Cup gebruikt het materiaal met instemming van en in overleg met Laurie Roberts, dochter van Paula Underwood en eigenaar van het copyright. En aan alle korte verhalen zonder moraal die teams van nu verder helpen. Zie ook Past is Prologue: the Learning Way
Foto: oogsten van wilde zaden. Is coverfoto bij een boek over plantkunde in California.