Vlotjes unanieme besluiten nemen: het kan

3.1 zwaluw effecten PNG

Stevig onderhandeld. Gestreden? Gegeven en genomen. En daarna de vlag uit en iedereen vrolijk en enthousiast aan het werk?

Of is de praktijk dat een compromis alleen verliezers kent?  Niemand die er vol voor gaat. De één heeft teveel moeten inleveren. De ander te weinig.

Unaniem ergens voor kiezen Dat wel eens meegemaakt? Dat geeft andere energie. Iedereen erachter. Grote kans dat dit plan een succes wordt.

In deze workshop leert je team één techniek om tot een unaniemer besluit te komen En wel de methode van De Schaal van Overeenstemming van Sam Kaner. Aangevuld met een aantal Empty Cup vergadertechnieken die er vaart in brengen en ervoor zorgen dat iedereen gestructureerd en met focus aan bod komt.

De groep werkt met voorbeelden uit de eigen praktijkBouwt eigen compromissen om tot unanieme besluiten. Gaat naar huis met concrete winst die direct kan worden benut op de werkvloer. Na de workshop kan de groep de techniek zelf toepassen.

Als iedereen er achter staat  Contact

Met dank aan Sam Kaner en de Empathie factor van Marie Miyashiro.

Illustratie: Linosnede Ondine de Kroon Als iedereen gehoord wordt, vliegt het