Klachten

Smeed een band

Goede afwerking: dat is het doel. Juist bij klachten.

 

 • Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden afgehandeld, worden schriftelijk (via mail) gemeld aan Empty Cup.
 • Een klacht indienen kan tot 2 weken na de uitvoering van de opdracht.
 • Opdrachtgever ontvangt binnen een week na ontvangst van de klacht een schriftelijk voorstel van Empty Cup over de afhandeling.
 • Het doel is binnen twee weken tot een oplossing te komen. Indien dat niet haalbaar is wordt in overleg met de opdrachtgever een redelijke termijn vastgelegd.

 

 • Als de klacht daarmee niet van tafel is, kan de opdrachtgever schriftelijk beroep aantekenen bij Empty Cup.
 • Het beroepschrift wordt door Empty Cup doorgestuurd door een onafhankelijke derde.
 • Dit is Maud Verhelst. Zorgondernemer met een uitgebreide kennis van het uitvoeren van opdrachten binnen de zorg dan wel het verzorgen van trainingen aan zorgprofessionals.
 • Maud Verhelst wordt verzocht tot een onafhankelijk oordeel en besluit te komen binnen vier weken na het ontvangen van het beroep.
 • Beide partijen conformeren zich aan haar oordeel.
 • De daaraan verbonden kosten worden gedeeld door Empty Cup en opdrachtgever.
 • De klacht en alle correspondentie worden vertrouwelijk behandeld en bewaard conform geldende richtlijnen.