Copyright

Aan de teksten op deze site is veel aandacht en zorg besteed. Empty Cup is dankbaar voor iedereen die direct of indirect bijdraagt aan de inhoud van blogs of andere teksten. Vermeld inspiratiebronnen graag en met respect. Niet omdat het moet. Maar uit waardering en dankbaarheid voor wat van die bron is geleerd. Wil je teksten gebruiken: neem dan contact op.

Empty Cup gebruikt oude foto’s als illustratie. Met als doel dat ze de lezer op een andere manier aan het denken zetten over samenwerken als team. De rechter hersenhelft aanzetten. Het geven van een glimlach.

Empty Cup probeert contact te leggen met de eigenaar van zo’n foto.¬† Zodat afspraken kunnen worden gemaakt over het gebruik. Dat lukt niet altijd. Want dat is niet op de foto aangegeven. Wie van een foto weet wie de rechten heeft: laat het weten.

Empty Cup tries to find the owners of photo’s used. This is not always possible since this is not always indicated on the photo. Please contact Empty Cup if you have information that help me contact owners.