Algemene Voorwaarden

Offertes zijn vrijblijvend

Empty Cup en opdrachtgever hebben een overeenkomst als de opdracht/offerte  per mail door beide partijen is bevestigd. Daarna geldt nog een bedenktijd van 2 weken: in die periode kan de opdracht kosteloos worden afgezegd. In de offerte staat wat wel/niet is inbegrepen.

De rekening is conform de offerte tenzij met opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen. Na de (eerste) team of 1:1 sessie of training ontvangt opdrachtgever de factuur met het verzoek deze binnen twee weken te betalen.

Wanneer door een calamiteit een training/sessie niet kan plaatsvinden, wordt in overleg een nieuwe datum geprikt.

Als opdrachtgever een afgesproken opdracht afzegt geldt:

  •          tot 1 maand voor aanvang van die afspraak: geen rekening.
  •          tot 2 weken voor aanvang: 50% van de offerteprijs.
  •          minder dan 2 voor aanvang: 100% van de offerteprijs.

De opdrachtgever zorgt dat wat nodig is voor het uitvoeren van de opdracht tijdig wordt aangeleverd/geregeld.

Opdrachtgever en Empty Cup handelen de praktische kant van de zaak via mail/telefoon af.

  • Empty Cup reageert binnen 48 uur, tenzij anders afgesproken.
  • Evaluatie vindt plaats indien opdrachtgever dat wenst.
  • Empty Cup verzorgt de training naar beste kunnen maar kan geen garanties geven over het resultaat.

In opdracht gemaakte verslagen zijn eigendom van de klant. Trainingsmaterialen, offertes, artikelen van Empty Cup zijn eigendom van Empty Cup.

De Privacy afspraken en Klachtenprocedure zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.