Algemene Voorwaarden

 • Offertes zijn vrijblijvend
 • Empty Cup en opdrachtgever hebben een overeenkomst als de opdracht per mail door beide partijen is bevestigd en de offerte is goedgekeurd.
 • Daarna geldt nog een bedenktijd van 2 weken: in die periode kan de opdracht kosteloos worden afgezegd.
 • Wanneer door een calamiteit een training niet kan plaatsvinden, wordt in overleg een nieuwe datum geprikt.
 • In de offerte staat wat wel/niet is inbegrepen.
 • De rekening is conform de offerte tenzij met opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Na de (eerste) team of 1:1 sessie of training ontvangt opdrachtgever de factuur met het verzoek deze binnen twee weken te betalen.
 • Als opdrachtgever een afgesproken opdracht afzegt geldt:
 •          tot 1 maand voor aanvang van die afspraak: geen rekening.
 •          tot 2 weken voor aanvang: 50% van de offerteprijs.
 •          minder dan 2 voor aanvang: 100% van de offerteprijs.
 • Opdrachtgever zorgt dat wat nodig is voor het uitvoeren van de opdracht tijdig wordt aangeleverd/geregeld.
 • Opdrachtgever en Empty Cup handelen de praktische kant van de zaak via mail/telefoon af.
 • Empty Cup reageert binnen 48 uur, tenzij anders afgesproken.
 • Evaluatie vindt plaats indien opdrachtgever dat wenst.
 • Empty Cup verzorgt de training naar beste kunnen maar kan geen garanties geven over het resultaat.
 • In opdracht gemaakte verslagen zijn eigendom van de klant.
 • Trainingsmaterialen, offertes, artikelen van Empty Cup zijn eigendom van Empty Cup.
 • De Privacy afspraken en Klachtenprocedure zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.